DOCENT

Vanaf 1991 heb ik gewerkt als docent op een middelbare school. Ik gaf les aan nieuwkomers en leerde ze Nederlands als tweede taal. De nieuwkomers kwamen uit andere landen en zijn naar Nederland gekomen om een nieuwe toekomst op te bouwen. Ik zag het als mijn taak deze doelgroep zo goed mogelijk in de Nederlandse maatschappij te laten integreren. Daarom gaf ik ook lessen Burgerschap en loopbaanbegeleiding. Naast docent ben ik ook logopediste en gespecialiseerd in het verstaanbaar leren spreken en duidelijk leren communiceren van bovenstaande doelgroep.

Heb je interesse in begeleiding op het gebied van NT2, neem dan gerust contact met mij op.