INCIDENTMETHODE

Start en reflectie over de vorige intervisie: Kort verslag over de ervaringen met de adviezen voor de ingebrachte werksituatie. (5 min)

Inbreng casus door de deelnemers, kort en bondig de kern van de casus beschrijven. (10 min)

Gezamenlijk een van de ingebrachte casussen uitkiezen om verder uit te werken. (5 min)

Inzicht van de casus: vragenronde. (15 min)
De groep stelt informatieve vragen aan de inbrenger. Het gaat om feitelijke vragen en het stellen van verdiepingsvragen. In deze ronde wordt geen advies, oordeel, interpretatie of suggestie gegeven.

Analyse en inzichten vanuit de deelnemers. (10 min)
De inbrenger van de casus verlaat de ruimte. De overige deelnemers overleggen met elkaar in kleine groepjes hoe zij de situatie zien en welke oorzaken ze voor het probleem hebben bedacht. Ze geven hun visie op de rol van de inbrenger en formuleren voor de inbrenger een advies.

Adviesronde: de inbrenger komt terug in de groep. ( 10 min) De deelnemers bespreken met de inbrenger wat zij zouden doen in de gegeven situatie. De inbrenger luistert en kan aantekeningen maken, maar reageert nog niet in deze ronde.

Evaluatie en vervolgafspraak. ( 10 min) De inbrenger benoemt welk advies bruikbaar is en geeft aan hoe hij/ zij hiermee aan het werk gaat.